MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

ÚVODNÍ STRÁNKA

Informace o provozu expozic Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE

 NOVÉ KNIHY 

MONOGRAFIE

Jaroslav Ziegler
autorka: Mgr. Zuzana Trnková

V listopadu 2020 vydává Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. monografii Jaroslav Ziegler, v níž vůbec poprvé představuje život i kompletní dochované dílo tohoto výjimečného tvůrce.

Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Vystudoval práva a řadu let zastával úřednické a diplomatické posty na prvorepublikových ministerstvech, ve třicátých letech 20. století byl generálním konzulem v Mnichově. Byl perzekuován jak nacistickým, tak komunistickým režimem. Na prahu 2. světové války byl vězněn v Praze a Berlíně kvůli podezření ze spoluúčasti na plánování atentátu na Adolfa Hitlera, v padesátých letech byl vystěhován z rodinné vily v Pelhřimově do podnájmu v malé vesnici Čejkov, kde strávil posledních dvacet let svého života.

Textová část knihy je věnována jak životu Jaroslava Zieglera, tak rozboru jeho díla. Odborný komentář se opírá o množství pramenných citací i obrazovou dokumentaci. Následuje obsáhlý obrazový katalog se soupisem všech v současnosti známých Zieglerových děl. Knihu uzavírá resumé v německém a anglickém jazyce s odkazy na obrazový katalog.

Vydání knihy bylo podpořeno ze Státního fondu kultury MK ČR. Překlady do němčiny a angličtiny provedly Mgr. Lenka Fučíková a Mgr. Veronika Krajíčková, grafické zpracování, sazbu a tisk realizovala Nová tiskárna Pelhřimov.

Prodejní cena: cena 299 Kč + poštovné

od 1. prosince 2020 je možné knihu objednávat telefonicky 565323184
nebo e-mailem muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz


kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz


Nový Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26/2020

Tetno sborník přináší nové články o barokních farnostech na Pacovsku, úpravách řeky Bělé v Pelhřimově a zajímavých zvonech, dále rozhovor s architektem Jiřím Krausem a také obrázkové katalogy kamenných křížů a kramářských písní a jiné!

Publikaci si můžete objednat
na tel.: 565 323 184 nebo na e-mailu muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Prodejní cena: 70 Kč + poštovnéV upomínku padlému synu:
Historie hřbitova v Nové Cerekvi


autorky:
Gabriela Krejčová Zavadilová,
Zuzana Trnková


Knihu si můžete zakoupit na pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.

Prodejní cena: cena 156 Kč + poštovné

Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Toto místo svému účelu sloužilo více jak dvě stě let, a to nejen pro obyvatele Nové Cerekve, ale pro všechny osoby katolického vyznání okolních vesnic, které náleží do novocerekvické farnosti. Vedle obyčejných rodinných hrobů se zde nachází i hroby významných osobností regionu. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů. (autorka G. Krejčová Zavadilová)

Kniha vznikla za finanční podpory Státního fondu kultury ČR a ve spolupráci s Městysem Nová Cerekev.


 VÝSTAVY 

Co to sbíráš?

VÝSTAVA ZA OKNY

od 2. 2. 2021 12:01 za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan, Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov

kurátorka: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., PhDr. Miroslava Kvášová

Abychom vám zkrátili čekání na opravdovou kulturu, připravili jsme další díl výstavy za okny!

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné.

Začneme vývěsními štíty, následovat bude Josef Šejnost, na řadu přijde třeba reklama, móda... Máme pár nápadů na různá další témata, ale budeme vděční i ty vaše. Máte-li nějaký tip, co byste chtěli za okny muzea, vidět, volejte, pište!

Každých 14 dní se můžete těšit na novou expozici, která pro vám bude za okny zámku pánů z Říčan k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. Novinky se objeví vždy v úterý v poledne.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz;
PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz


 ONLINE AKTIVITY 

PŘÍBĚHY PELHŘIMOVA

MÍSTA JAROSLAVA ZIEGLERA
Prostřednictvím mapy si můžete projít místy, jejichž historickou podobu zachytil na svých obrazech Jaroslav Ziegler.Vstup do mapy ZDE.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Projděte si místa, kde naleznete sochy svatých, boží muka nebo křížky, které jsou rozeseté po Pelhřimovu.
Vstup do mapy ZDE.

  YouTube kanál  

Mozaikový panel od Viktora Foerstera
se v současnosti nachází v expozici Muzea Vysočiny Pelhřimov. Nyní máme zavřeno, tak jsem pro vás připravili video právě o tomto zajímavém exponátu!

Pojďte nahlédnout do dějů na počátku dvacátého století v Pelhřimově! Seznámit se s uměleckou osobností s Viktorem Foersterem a podívat se zblízka na tuto pozoruhodnou mozaiku! Mozaika byla umístěna na vstupní bráně do hřbitova v Pelhřimově. Proč byla sejmuta a co zobrazuje?
To vše se dozvíte ve videu.

YOUTUBE kanál Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE.Freskový sál


Zámek postavili kolem roku 1550 poslední majitelé pelhřimovského panství Říčanští z Říčan. Sál původně sloužil jako tabulnice (jídelna) panstva. Poté, co se Pelhřimov vykoupil z poddanství, změnil se zámek na městskou radnici a sál sloužil jako jednací a soudní síň. Kdo je autorem fresek a jaké byly další osudy sálu? Co znamenají a jaké příběhy vypráví barokní nástěnné malby? To vše se dozvíte ve dvou videích na YOUTUBE - ZDE. PUBLIKACE V PRODEJI 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov je v současné době uzavřené pro veřejnost, i přesto toto omezení si může objednat publikace, které v minulých letech vydalo.

Objednávky zasílejte na mail d.kurkova@muzeumpe.cz - knihy vám zašleme poštou!


Kramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly ro-mantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramář-ských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Před-nostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Pelhřimovsko v lidové písni
Lubomír Tyllner

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepubli-kovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny
Markéta Skořepová

Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.
Více informací o obsahu jednotlivých Vlastivědných sborníků Pelhřimovska naleznete ZDE


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.