MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV, p.o.

 
NEJČERSTVĚJŠÍ NOVINKY NALEZNETE
NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!


        


 AKTUALITY 

Vlastivědný sborník Pelhřimovska
28/2022


Toto číslo vychází opět díky spolupráci Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Pelhřimov a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Sborník obsahuje osm článků o dějinách Pelhřimovska a jeho osobnostech, zároveň nechybí zprávy o regionální literatuře.

Sborník si můžete zakoupit na pokladně našeho muzea (Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov) nebo si jej objednat na muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz, tel.: 565 323 184.

Cena 94 Kč + poštovné VÝSTAVY 

VÝSTAVA

Sama šila
Móda 20. století

6. prosince 2022 – 19. února 2023 výstavní síň zámku pánů z Říčan


• Připravujeme workshopy    a komentované prohlídky. Sledujte    náš web a sociální sítě.
• Dětská tvůrčí dílna 8. 12.
• Muzejní butik – Zlatá neděle 18. 12. • Dětské tvoření
• SWAP oblečků pro panenky

kurátorka: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Móda je jako bezedný sud a když se naplní, otočí se vzhůru nohama a jde to zase od začátku… Na letošní zimu jsme pro vás připravili výstavu o oblékání ve 20. století, zejména v jeho druhé polovině. Tuto dobu si většina z nás pamatuje alespoň částečně, přesto je dobré si připomenout, jak moc se móda a kultura odívání za těch pár let změnily. Kromě oblečení a ukázek ručních prací vystavíme šicí stroje a další vybavení pro oděvní tvorbu, módní doplňky, reklamy, návody, časopisy.

Nejde nám o to, abychom dělali další reklamu tehdejším návrhářským špičkám, skvělí textilní designéři se našli i v socialistickém Československu, jakkoli jejich práce byla pro domácí publikum nedostupná. Pro druhou polovinu 20. století byla typická domácí autorská tvorba, a právě na tu bychom se chtěli zaměřit.

Proto Vás prosíme o pomoc – pokud Vám ve skříních přebývají starší módní kousky zejména domácí výroby, kterými se chcete pochlubit (nebo nemáte to srdce je vyhodit jen tak), přineste je do muzea! Nezaručujeme, že vystavíme všechny, ale některé určitě! Sháníme oblečení dámské, pánské, dětské, panenkovské, doplňky, návody, fotky…

Pro menší návštěvníky připravujeme textilní dílny (podrobnosti budou hlavně na sociálních sítích) a také průběžný SWAP oblečků pro panenky – takže pokud si potřebujete uklidit v pokojíčku, nebo vaše panenky musí obměnit šatník, neváhejte něco přinést, něco odnést. Přivítáme Vás i na zlatou neděli, kdy se v rámci akce Vánoce na radnici zapojíme tradičním trhem, tentokrát v podobě Muzejního butiku zaměřeného na lokální módní tvorbu.

kontakt: m.skorepova@muzeumpe.cz, muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz

Výstava vznikla za finanční podpory programu Podpora tradiční lidové kultury 2022 Ministerstva kultury ČR


 ONLINE AKTIVITY 

PŘÍBĚHY PELHŘIMOVA

MÍSTA JAROSLAVA ZIEGLERA
Prostřednictvím mapy si můžete projít místy, jejichž historickou podobu zachytil na svých obrazech Jaroslav Ziegler.Vstup do mapy ZDE.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Projděte si místa, kde naleznete sochy svatých, boží muka nebo křížky, které jsou rozeseté po Pelhřimovu.
Vstup do mapy ZDE.

  YouTube kanál  

Jaroslav Ziegler
– proměna Pelhřimova


Nahlédněte do tajů minulosti a objevte proměny Pelhřimova v čase, tak jak jej ztvárnil ve svém díle Jaroslav Ziegler.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov
ZDE

Nejstarší fotografie Pelhřimova

Fotografie byla pořízena 21. září 1862 u příležitosti svěcení praporu zpěváckého spolku Záboj. Proč je fotografie důležitá, co na ni můžete vidět se dozvíte v tomto videu.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov
ZDE
Jiří Kraus a Pelhřimov

Dokument o architektu Jiřím Krausovi, který projektoval centrální část sídliště Pražská a také ZŠ Na Pražské v Pelhřimově.

YOUTUBE kanál
Muzea Vysočiny Pelhřimov ZDE PUBLIKACE V PRODEJI 

bjednávky zasílejte na mail d.kurkova@muzeumpe.cz - knihy vám zašleme poštou!

Vlastivědný sborník Pelhřimovska
27/2021

Vlastivědný sborník Pelhřimovska se ve svém 27. ročníku rozhodl přispět k oslavám 150. výročí založení pelhřimovského gymnázia. Jednotlivé články se věnují historii středních škol v širším regionu, dějinám nejstarší latinské školy fungující v Pelhřimově v 18. století i místním osobnostem, které byly s vzděláváním v minulosti spjaty.
Netradiční pohledy nabízí článek věnovaný náměstí mezi gymnáziem a obchodní akademii, nechybí ani aktuální vize do budoucna.

Sborník doplňuje tradiční rubrika zpráv o literatuře. Sborník si můžete zakoupit na pokladně našeho muzea (Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov) nebo si jej objednat na d.kurkova@muzeumpe.cz, tel.: 565 323 184. Cena 80 Kč + poštovné.Jaroslav Ziegler
Zuzana Trnková

Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Textová část knihy je věnována jak životu Jaroslava Zieglera, tak rozboru jeho díla. Odborný komentář se opírá o množství pramenných citací i obrazovou dokumentaci. Následuje obsáhlý obrazový katalog se soupisem všech v současnosti známých Zieglerových děl. Knihu uzavírá resumé v německém a anglickém jazyce s odkazy na obrazový katalog.V upomínku padlému synu:
Historie hřbitova v Nové Cerekvi
Gabriela Krejčová Zavadilová, Zuzana Trnková

Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů.


Kramářské písně z Pelhřimovska
Markéta Skořepová

Nábožné i světské písničky se po staletí vydávaly v malých sešitcích, které byly za pár krejcarů k dostání na poutích a trzích. Některé přinášely zprávy o dějinných událostech, zločinech a kuriozitách, jiné obsahovaly ro-mantické příběhy, další měly duchovní obsah a sloužily jako suvenýr z návštěvy poutního místa. Výběr kramář-ských písní z Pelhřimovska, Humpolecka, Kamenicka, Pacovska a Počátecka přináší 69 textů, které doplňují noty, obrázky a vysvětlující komentáře. Před-nostně byly do výběru zařazeny písně, které se svým obsahem vztahují k regionu.

Pelhřimovsko v lidové písni
Lubomír Tyllner

Pelhřimovsko v lidové písni představuje svým obsahem i rozsahem unikátní zpěvník lidových písní z našeho regionu. Jeho autorem je doc. Lubomír Tyllner, přední odborník na problematiku (jiho)české lidové hudby. Poslední, mnohem skromnější výbor byl vydán v 80. letech, aktuální zpěvník obsahuje i řadu dosud nepubli-kovaných písní. Všechny písně doplňují notové záznamy a odkazy na zdroje, které je zachytily. Publikaci zdobí fotografií míst, kde byly jednotlivé písničky zaznamenány. Knížka vyšla péčí Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny
Markéta Skořepová

Publikace Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov přináší katalog 300 jarmarečních písní uchovávaných v pelhřimovském muzeu. Mezi těmito tisky převážně z konce 18. a první poloviny 19. století lze najít senzačních vyprávění o mordech a zázracích, modlitby, písně zbožných poutníků životopisy svatých, lyrické verše o lásce i obhroublou satiru. Každá píseň je v katalogu představena pomocí reprodukce a krátkého popisu, jež zahrnuje i obsah tisku. Publikace i stejnojmenná výstava, jež probíhá v zámku pánů z Říčan, byly realizovány díky programu Podpora tradiční lidové kultury v roce 2016 Ministerstva kultury České republiky.

Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried
DVA PELHŘIMOVSKÉ OSUDY

Vydání knihy Dva pelhřimovské osudy navazuje na dva přednáškové večery uspořádané v Pelhřimově u příležitosti životních výročí osobností, které ve své době výrazně ovlivňovaly kulturní tvář města.
Více informací o obsahu jednotlivých Vlastivědných sborníků Pelhřimovska naleznete ZDE


 VIZE MVP 


 PROJEKTY 

Kreativní workshopy pro děti a mládež v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. jsou realizovány za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Cílem projektu je realizace čtyř kreativních workshopů pro děti a mládež, které budou tematicky propojené s výstavami „Srdce, ruce“ (27. 10.–27. 11. 2022) a „Sama šila“ (6. 12. 2022 –19. 2. 2023). Tvůrčí workshopy budou materiálově zaměřeny na porcelán, sklo, autorský šperk a textilní tvorbu. Každý z workshopů povede profesionální lektor, který s danými materiály tvůrčím způsobem pracuje. Workshopy budou určeny pro děti a dospívající tvůrce, kterým přinesou možnost setkat se s umělci a tvořit s nimi.
Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg (KPF-02-101)
Multimediální průvodce naším muzeem na bázi chytrých telefonů SmartPhone.
Tisíce exponátů on-line z 50 muzeí, galerií a výstavních síní Vysočiny!

NOVÝ PROJEKT

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ STLUŽBA European Voluntary Service - EVS


Museum in volunteer's viewfinder

Muzeum v hledáčku dobrovolníka


 NOVÁ SPOLEČNÁ VSTUPENKA 

Společná vstupenka umožňuje 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií na Vysočině za zvýhodněné vstupné.